SEARCH 검색

영어영역

김형진 선생님 


 담당과목 : 영어 


     서울대 卒業 

 現 산본비상에듀 학원장 

     산본비상에듀학원 영어과 대표 

 前 강남 비상에듀 학원

      등용문 학원      

      청솔 학원

장경수 선생님 


 담당과목 : 영어


   現 산본비상에듀학원 

  前  메가스터디 외국어영역 

       한샘여학생기숙학원    

       원리를 알면 쉬운문법 저자   

       키세스 영어 저자